Onderwijs

Vwo

Was je op de basisschool een van de best presterende leerlingen? Dan kun je naar het vwo. Deze studierichting is bedoeld voor leerlingen die intelligent zijn, graag leren en goed zelfstandig kunnen werken. Het vwo bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs (WO). We vinden het echter belangrijk dat je niet alleen groeit qua kennis, maar ook als mens en als christen.

Vwo masterclass: speciale brugklas

Leerlingen die uitzonderlijk goed presteerden op de basisschool, kunnen naar een speciale brugklas: vwo masterclass. Hier word je voorbereid op een vervolg op het gymnasium en de vwo-bèta stroom.

Lees meer over de vwo Masterclass

Kies je profiel

De vwo-opleiding duurt 6 jaar. Aan het eind van klas 3 kies je je profiel. Die keuze hangt deels af van de eisen die de universiteiten en het hoger beroepsonderwijs stellen aan de toelating. Je kunt kiezen uit:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

Alle leerlingen volgen de vakken in het gemeenschappelijk deel die voor iedereen verplicht zijn : Nederlands, Engels, algemene natuurwetenschappen (anw), culturele en kunstzinnige vorming (ckv), godsdienst en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kun je nog één vak in de zogenaamde ‘vrije ruimte’ kiezen. Bij ons kun je naast de vakken die de meeste scholen aanbieden ook examen doen in muziek, beeldende vormgeving, informatica, en bewegen, sport & maatschappij (bsm).

Begeleiding door decaan, mentor en docenten

Voor welk profiel kies jij? Gelukkig hoef je dat niet alleen uit te zoeken. Je krijgt daarbij begeleiding van je decaan en mentor. De decaan geeft informatie en adviseert jou over het best passende profiel. Van de docenten krijg je informatie over de inhoud van hun eigen vak in de klassen 4 en 5. In de loop van het derde jaar is er een ouderavond over de profielkeuze.

Gymnasium en Vwo-bèta

Ga je na de brugklas naar het gymnasium? Dan krijg in de 2e en 3e klas naast het reguliere programma de vakken Latijn en Grieks. Om tijd vrij te maken voor Latijn en Grieks doe je een aantal andere vakken in minder lesuren dan de regulieren vwo leerlingen. De leerlingen op het vwo-bèta werken in de 2e en 3e klas één middag in de week op een andere manier aan verschillende bèta-onderwerpen. Per zes weken is er een module met telkens een ander thema

Internationaal leren (Global Citizen)

Het Ichthus College is een Global Citizen school. Global Citizen is een internationale leerroute voor scholen in het voortgezet onderwijs. Wat dit in de praktijk inhoudt? Dat wij binnen de gewone lessen meer dan gemiddeld aandacht besteden aan Europa en aan de wereld. Ook als vwo-leerling krijg je hiermee te maken.

Lees meer over internationaal leren

Expeditie

In vmbo-2 en vwo-5 gaan twee groepen leerlingen op expeditie. Zij bereiden in teamverband een reis voor naar een land binnen of buiten Europa. Het doel van deze reis is tweeledig: bewustwording en (waar mogelijk) concrete hulp bieden aan de plaatselijke bevolking.

Bij de expeditie gaat het vooral om het zelf dragen van verantwoordelijkheid. De leerlingen kiezen zo veel mogelijk zelf hun bestemming. In de periode tussen die keuze en de reis organiseren zij allerlei activiteiten om de reis te bekostigen en om hulp te bieden. Tijdens die tijd verdiepen zij zich ook in hun bestemming en de rol die zij daar kunnen spelen. Na terugkeer sluiten zij door een presentatie aan ouders en betrokkenen hun expeditie af. Gedurende het hele traject worden ze ondersteund door coaches en een professionele organisatie als Woord en Daad of Kom over en Help.