Onderwijs

Ondersteuning

Als school hebben wij een zorgplicht. Dit houdt in dat we iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek moet bieden. Dat doen we niet alleen omdat dit een verplichting is, maar ook omdat we het vanuit onze christelijke grondslag belangrijk vinden. Wij bieden op diverse manieren ondersteuning.

Het Zorg- en Adviesteam

Heb je extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanwege een diagnose? Dan is het belangrijk dat je mentor dit weet. Ook is er een zorgteam. Dit team staat onder leiding van een zorgcoördinator en bestaat verder uit een schoolmaatschappelijk werker, een schoolpastor, een orthopedagoog (samen: de sociaal-emotioneel begeleiders), remedial teachers en een zorgdocent. Het Zorgteam zorgt dat jij de juiste begeleiding krijgt, zodat je uit de voeten kunt met je talenten. De zorgdocent (een specialist in gedrag en diagnostiek) werkt vanuit de zorgklas. Dat is een time-out ruimte waar leerlingen zich kunnen terugtrekken als het even niet gaat. Je kunt daar in alle rust werken. Een remedial teacher geeft extra lesondersteuning, vaak bij taal of rekenen.

Open leercentrum

Het open leercentrum is een ruimte waar je zelfstandig en samen kunt leren. Je kunt er werken aan schoolopdrachten, gebruik maken van de computers en printers en je kunt boeken en andere materialen lenen. Een gedeelte van het leercentrum is gereserveerd voor leerlingen die rustig willen studeren. Er zijn twee ruimtes om in groepen samen te werken. Ook zijn er vier kleinere ‘treincoupés’ waar je met kleine groepjes kunt leren. Verder zijn er nog diverse computerwerkplekken, een kopieer-/ printeiland en een bibliotheek. Onderdeel van het leercentrum is ook het Opvanglokaal. Hier moet je je melden als je ziek naar huis wilt, als je te laat gekomen bent of als je uit de les verwijderd wordt. De medewerkers in het leercentrum staan klaar om je te helpen. Het leercentrum is te vinden op de eerste verdieping in gebouw A en is elke schooldag open van 8.00 tot 16.30 uur en ook online te vinden op https://ichthus.auralibrary.nl/auraicx.aspx

De decaan

Op school heb je belangrijke keuzes te maken. Welk profiel kies ik? En welke studie wil ik volgen na de middelbare school? Je bespreekt je keuzes bij je mentor. Blijf je met vragen zitten en kom je er toch niet goed uit? Dan kun je ook terecht bij de decanen. Zij zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijk proces van profielkeuze en keuze voor de vervolgopleiding. De decaan is op de hoogte van de vervolgopleidingen en kan je dus goed adviseren. De decanen adviseren ook de mentoren en docenten.

Toa’s en lesassistenten

Toa staat voor: technisch onderwijsassistent. De toa’s assisteren vooral bij natuurkunde, scheikunde en biologie, onder meer bij practicumlessen. De toa’s letten er ook op dat je veilig werkt. Onze lesassistenten ondersteunen bij lessen op het gebied van technologie, beeldende vorming en science.