Praktische informatie

ICT

ICT neemt een belangrijke plek in het onderwijs in. Dat geldt ook voor het onderwijs op het Ichthus College. Onze school beschikt daarom over een toekomstbestendig netwerk, meerdere computerlokalen en laptopkarren. Binnen alle vakgroepen zijn afspraken gemaakt over de manier waarop digitale middelen worden ingezet in het onderwijs.

Leercentrum

In het leercentrum staan computers die je kunt gebruiken om informatie te vinden en werkstukken te maken. Ook kun je hier opdrachten printen.

Leerlingenportaal

Via het Leerlingenportaal vind je alles wat je als leerling moet weten. Bekijk hier je basisrooster, de samenstelling van je klas en natuurlijk je cijferlijst, huiswerk en je afwezigheid.

Ouderportaal

Wat zijn de vorderingen van uw kind? Bij wie zit uw kind in de klas? Wie is zijn of haar mentor? Deze en andere informatie vindt u als ouder/verzorger in het Ouderportaal.