Onderwijs

Havo

Klaar voor de havo? Op het Ichthus College kom je tot je recht. Je ontdekt bij ons wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Stap voor stap bereiden we je voor op het examen, met aandacht voor je talenten en mogelijkheden. Je groeit in kennis, maar ook als mens en christen.

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar. In het 5e jaar doe je examen. De havo is onder meer bedoeld als voorbereiding op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Maar je kunt ook doorstromen naar het vwo.

Tijdlijn havo onderwijs

Brugklas: de fundering

Heb je het studieadvies havo? Dan kom je op het Ichthus College in een havo/vwo-brugklas óf in een vmbo-tl/havo-brugklas.

In de klassen 1 en 2 leggen we de fundering. Je ontdekt jezelf, met al je talenten en mogelijkheden. Je groeit niet alleen qua kennis, maar ook als mens en christen. Ons motto: alles wat je aandacht geeft, groeit. 

Doorstromen

De vmbo-tl/havo-brugklas is bedoeld voor leerlingen bij wie aan het eind van groep 8 van de basisschool nog niet helemaal duidelijk is of zij het beste op hun plaats zijn op de havo of op het vmbo-tl. In deze brugklas krijg je les op vmbo-niveau. Kun je toch meer aan? Dan kun je doorstromen naar de havo.

De havo/vwo-brugklas is bedoeld voor leerlingen bij wie aan het einde van groep 8 van de basisschool nog niet helemaal duidelijk is of zij het beste op hun plaats zijn op de havo óf op het vwo. In deze brugklas krijg je les op havoniveau. Kun je toch meer aan?? Dan mag je misschien wel doorstromen naar het vwo.

Klas 3: kies je profiel

Eind klas 3 kies je je profiel. We ondersteunen je bij met maken van de juiste keuze. Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

In het gemeenschappelijk deel van het vakkenpakket zijn de vakken Nederlands, Engels, culturele en kunstzinnige vorming (ckv), godsdienst, tovo (toerusting en vorming) en lichamelijke opvoeding (lo) voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kun je kiezen voor één vak in de zogenaamde ‘vrije ruimte’.

Begeleiding door decaan en docenten

Voor welk profiel kies jij? Gelukkig hoef je dat niet alleen uit te zoeken. Je krijgt daarbij begeleiding van je decaan. De decaan geeft informatie en adviseert jou over het best passende profiel. Van de docenten krijg je informatie over de inhoud van hun eigen vak in de klassen 4 en 5. In de loop van het derde jaar is er een ouderavond over de profielkeuze. 

Klas 4 en 5: samen richting het examen

De eindstreep – het examen – komt steeds meer in zicht. Best spannend. Want hoe blijf je gemotiveerd en gedisciplineerd? Dat kan lastig zijn, vooral omdat je als puber nog zoveel andere dingen aan je hoofd hebt. Samen begeleiden we je zo goed mogelijk op weg naar je examen.

Na de havo naar het vwo?

Heb je je diploma op zak? Gefeliciteerd! Je kunt nu naar een hbo-opleiding die bij je past. Maar je kunt misschien ook doorstromen naar het vwo. Een toelatingscommissie bekijkt jouw resultaten en vraagt jouw docenten om advies. Deze commissie bepaalt dan of jij inderdaad naar het vwo kunt.

Extra uitdaging en inspiratie: trajectklassen

Wil je graag extra uitdaging en inspiratie? Kies dan voor Abridged Learning. Als havoleerling kun je kiezen uit drie maatwerkprogramma’s: Abridged Culture (AC), Abridged Science (AS) en Abridged Business. Op dit moment volgt ongeveer een kwart van alle havoleerlingen in klas 4 en 5 Abridged Learning.

Lees meer over onze maatwerkprogramma’s

Internationaal leren (Global Citizen)

Het Ichthus College is een Global Citizen school. Global Citizen is een internationale leerroute voor scholen in het voortgezet onderwijs. Wat dit in de praktijk inhoudt? Dat wij binnen de gewone lessen meer dan gemiddeld aandacht besteden aan Europa en aan de wereld. Ook als havoleerling krijg je hiermee te maken.

Lees meer over internationaal leren