Praktische informatie

Omgang sociale media

Het beleidsdocument sociale media biedt heldere richtlijnen voor medewerkers en leerlingen (met hun ouders/verzorgers). Dit betreft helderheid op het gebied van interne en externe verantwoordelijkheden. In het protocol wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan op het gebied van sociale media.