Praktische informatie

Administratie

De afdeling Financiën & Administratie verzorgt zowel de financiële administratie van het Ichthus College als de leerlingenadministratie.

Schoolkosten

Ouders/verzorgers krijgen te maken met schoolkosten voor onder meer excursies, werkweken en extra cursusmogelijkheden. De afdeling Financiën & Administratie verzorgt de facturering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het €-loket op het Ouderweb.

Absentiemeldingen

De leerlingadministratie beheert het leerlingvolgsysteem SOM, waarin onder andere cijfers en de absentiemeldingen van leerlingen worden bijgehouden. De school is wettelijk verplicht om je afwezigheid, om welke reden dan ook, nauwkeurig te registeren. Ouders kunnen dit bekijken op het Ouderportaal (onder ‘Absentieoverzicht’).

Cijfers bijhouden

De leerlingadministratie registreert de cijfers van leerlingen voor onder meer overhoringen, repetities en werkstukken. Periodiek stelt ze een rapport samen.