Onderwijs

Visie op onderwijs

Goed onderwijs in een veilige omgeving en met de Bijbel als kompas; onderwijs op verschillende niveaus met aandacht voor verschillende talenten en leerstijlen van leerlingen. Dat is onderwijs volgens het Ichthus College. Onze onderwijsvisie laat zien wat ons drijft, motiveert en inspireert.

Vanuit de belijdenis

Vanuit de Bijbel belijden we dat het leven ons geschonken is, dat wij door God gewild zijn om in vrijheid met liefde en vreugde Hem en Zijn schepping met onze gaven te dienen. Wij weten ook dat wij besmet zijn met het kwaad waarvan wij alleen in Jezus Christus bevrijding en vergeving vinden. Deze werkelijkheid maakt ons niet alleen bescheiden, maar die roept ons ook op als navolgers van Christus onze taak welbewust op ons te nemen.

Onderwijs is de weg die leerlingen en docenten samen vanuit dit perspectief afleggen en die in de volgende begrippen getypeerd wordt.

Ontwikkelingsgericht: kennis én attitude

Het meest praktische doel van het onderwijs is de leerling in staat stellen om op tijd het diploma te halen. Docenten organiseren het onderwijs zo dat de leerlingen zich de vereiste kennis en vaardigheden gestructureerd en gedoseerd op een zo hoog mogelijk niveau eigen kunnen maken. Daarbij en daarnaast is er aandacht voor de groei van de leerling als persoon. Verantwoordelijkheid en dienstbaarheid zijn hierin belangrijk.

Verantwoordelijkheid en solidariteit

Verantwoordelijkheid nemen is in wezen de bereidheid om met je gaven God antwoord te geven. De docent doet dat door goede lessen te geven die de leerlingen stimuleren het werk zo goed mogelijk te doen. Die lessen bieden ruimte zodat de leerlingen op hun eigen manier hun groeiende verantwoordelijkheid waar kunnen maken. Voor de leerlingen is het essentieel dat zij leren steeds meer verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Leerlingen en docenten hebben elkaar nodig om dat te realiseren. Daarom kan in het onderwijs verantwoordelijkheid niet bestaan zonder solidariteit: de docent maakt de leerling steeds meer verantwoordelijk, maar laat hem daarin niet aan zijn lot over.

Dienstbaarheid en creativiteit

Onderwijs versterkt het intellectuele en persoonlijke zelfbewustzijn van jonge mensen. Dat is nodig om keuzes te maken in het persoonlijke en maatschappelijke leven. Deze groei naar volwassenheid is ook nodig om in vrijheid met liefde en vreugde dienstbaar te zijn op de plaats waar God ons als leerlingen en docenten stelt. In vrijheid dienen appelleert aan de individuele creativiteit van beiden. Zij zijn in staat om op bekende maar ook op nieuwe manieren er voor anderen te zijn zodat die beter tot hun recht komen. Lessen zijn dan niet alleen gevarieerd maar bieden steeds de mogelijkheid iets voor anderen te kunnen betekenen.

Wil je weten hoe onze school presteert ten opzichte van andere middelbare scholen? Ga dan naar www.scholenopdekaart.nl en bekijk de resultaten.