Extra

De brugklas
In de brugklas starten alle vwo-leerlingen met het reguliere atheneumprogramma.

Heb je meer uitdaging nodig, kies dan voor de masterclass. In de masterclass besteden we elke week drie lesuren aan uitdagende onderwerpen die in het reguliere programma niet aan de orde komen. In ruil daarvoor krijg je in totaal drie uur minder les, verdeeld over de vakken Frans, Nederlands, wiskunde en aardrijkskunde, zodat de lestijd hetzelfde is als in een reguliere atheneum klas.

Voor deze masterclass geldt een selectieprocedure. Aanmelding voor de masterclass kan alleen via je juf of meester van groep 8 en daarnaast onderzoeken we of je voldoende capaciteiten hebt en gemotiveerd bent om het programma van de masterclass te volgen.

Wil je meer inforamtie? Neem dan contact op met de heer D. van Vliet, brugklascoordinator via 0318-543210 of  [email protected]