Open Dag

Onderwijsaanbod

Voor alle leerlingen start het onderwijs met een eenjarige brugklas. De leerlingen volgen tijdens dit leerjaar het onderwijs in niveaugroepen.

Vmbo-tl: Leuke mix van theorie en praktijk!

Vmbo – tl op het Ichthus

 • Een opleiding met veel aandacht voor de praktijk
 • Doorstromen naar het hoogste niveau van het mbo of naar de havo
 • Je leert wat je leuk vindt

Wat kun je verwachten

 • In klas 1 en 2 krijg je het vak “life science”; hier maak je kennis met de vier profielen:
   
  • Zorg & Welzijn
  • Economie
  • Techniek
  • Groen
 • Vanaf de derde klas kies je voor een profiel en heb je een dag in de week een “profieldag”. Tijdens deze dag maak je kennis met het beroepenveld door middel van opdrachten, werkbezoeken en natuurlijk ook je stage!

Op het Ichthus College kun je terecht voor een afwisselende vmbo-tl(mavo)-opleiding. We weten dat het belangrijk is om een goede theoretische basis te hebben. Maar daarnaast maak je in alle klassen ook kennis met de praktijk. Met ingang van 1 augustus 2017 is het beroepsgerichte programma van start gegaan!

Bij het vak life science maak je in de brugklas actief kennis met verschillende beroepenvelden, de zogenaamde profielen.

Dit krijgt een vervolg in klas 2. Aan de hand van praktische opdrachten leer je wat de profielen zorg & welzijn, economie, techniek en groen allemaal in huis hebben. Door daar mee bezig te zijn ontdek je vanzelf wat je leuk vindt en wat goed bij je past! Zo kun je een goede keus maken voor een profiel dat je in klas 3 en 4 verder willen verdiepen.

In klas 3 krijg je vier dagen per week gemiddeld 6 vakken per dag. Een dag per week werk je het grootste deel van een dag aan projecten die passen binnen het door jou gekozen profiel. Dat noemen we de profieldag. Je bent dan actief in het maken van opdrachten, het zoeken van informatie en het toepassen van de theorie in de praktijk. In het 3e leerjaar komen er regelmatig gastsprekers en natuurlijk ga je zelf de praktijk in tijdens een stage in een bedrijf of instelling.

In klas 4 heb je de eerste helft van het jaar ook een profieldagdeel. Je gaat je  dan voorbereiden op de vervolgopleiding. Wordt het een volgende stap binnen hun profiel of gaan ze toch een andere richting op? Wordt het mbo of havo-4?

Havo: Ruimte om te worden wie je bent!

De brugklas
Alle kinderen met een havo advies beginnen in de havo-vwo brugklas. Als je erg goed presteert en aan het einde van het jaar aan de normen voldoet, kom je in aanmerking om na deze brugklas naar het vwo te gaan.

In de brugklas krijg je les op havoniveau. Natuurlijk zijn er naast de theorievakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde, ook praktische vakken zoals life science, beeldende vorming, muziek en gym.

Het onderwijs in klas 1 en 2 is er op gericht je een goede basiskennis mee te geven.

Daarna
De derde klas staat in het teken van het maken van een juiste keuze voor je profielvakken waar je examen in gaat doen.

We hebben een zeer interessant programma ontwikkeld waarbij je zelf op zoek gaat naar waar je goed in bent en welk profiel het beste bij je past.

Misschien past één van onze bijzondere trajecten in de vierde en vijfde klas wel het beste bij jou. Je kunt kiezen voor het Abridged Business, Culture of Science. In deze trajecten kun je jouw talenten op het gebied van economie en ondernemen (Business),

gezondheid en techniek (Science) en kunst en cultuur (Culture) verder ontwikkelen. Deze trajecten zijn een uitstekende brug naar een succesvolle HBO opleiding.

Hierover kunnen we je in een persoonlijk gesprek meer vertellen!

Vwo: De mogelijkheid om je talenten te gebruiken!

De brugklas
In de brugklas starten alle vwo-leerlingen met het reguliere atheneumprogramma.

Heb je meer uitdaging nodig, kies dan voor de masterclass. In de masterclass besteden we elke week drie lesuren aan uitdagende onderwerpen die in het reguliere programma niet aan de orde komen. In ruil daarvoor krijg je in totaal drie uur minder les, verdeeld over de vakken Frans, Nederlands, wiskunde en aardrijkskunde, zodat de lestijd hetzelfde is als in een reguliere atheneum klas.

Voor deze masterclass geldt een selectieprocedure. Aanmelding voor de masterclass kan alleen via je juf of meester van groep 8 en daarnaast onderzoeken we of je voldoende capaciteiten hebt en gemotiveerd bent om het programma van de masterclass te volgen.

Na de brugklas zijn er voor vwo 2-3 drie keuzemogelijkheden:

 1. Atheneum 2-3
  Je volgt het reguliere atheneumprogramma.
 2. Atheneum-bèta 2-3
  Je volgt het reguliere atheneumprogramma in ± drie lesuren minder. In plaats daarvan besteden we drie lesuren per week aan bèta-modules waarin uitdagende onderwerpen op bèta-gebied aan de orde komen.
 3. Gymnasium 2-3
  Je volgt het reguliere atheneumprogramma in ± drie lesuren minder. In plaats daarvan besteden we in klas 2 vier lesuren per week aan de klassieke talen (Latijn 2 uur / Grieks 2 uur) en in klas 3 zes uren per week (Latijn 3 uur / Grieks 3 uur).

Doorstroom voor leerlingen uit de masterclass:

 1. Masterclass 2-3 (combinatie van bèta en gymnasium)
  Je volgt het reguliere atheneumprogramma in ± vier lesuren minder. In plaats daarvan besteden we drie lesuren per week aan bèta-modules waarin uitdagende onderwerpen op bèta-gebied aan de orde komen. Verder besteden we in klas 2 vier lesuren per week aan de klassieke talen (Latijn 2 uur / Grieks 2 uur) en in klas 3 vijf lesuren per week (Latijn 2 of 3 uur / Grieks 2 of 3 uur).

Na vwo 3 maak je de vakken- en profielkeuze. Ook in de bovenbouw bieden we extra uitdaging aan leerlingen die dat nodig hebben. Hierbij kun je denken aan het volgen van extra vakken, deelnemen aan het acht-plus-plan of het volgen van modules aan een universiteit. In de bovenbouw zijn er ook diversie mogelijkheden voor het opdoen van internationale ervaringen via conferenties, uitwisselingen en reizen. Hierover vertellen we je later graag meer!