Onderwijs

Uitnodiging boekpresentatie

'Waar gaat papa heen?'

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), collega’s en overige relaties,

Namens Expertisecentrum KIND nodigen wij u en jou persoonlijk uit voor de boekpresentatie 'Waar gaat papa heen?'.
De lancering van dit boek is een verrijking voor iedereen die professioneel of privé te maken heeft met jonge kinderen en/of hun ouder(s) in detentie. 

Twee van onze leerlingen, Rieneke Morren en Hanna Otterspeer uit vwo 6, hebben in het kader van hun profielwerkstuk een prentenboek gemaakt voor jonge kinderen met een ouder in detentie. De titel van dit prentenboek is: ‘Waar gaat papa heen?’
Ze hebben dat gedaan in opdracht van het Expertisecentrum K I N D https://expertisecentrumkind.nl/

De kwaliteit van dit prentenboek was dermate goed dat het expertisecentrum besloten heeft om het prentenboek officieel uit te geven, zodat het daadwerkelijk gebruikt kan worden.

Op donderdag 25 april wordt er op het Ichthus College een boeiend symposium georganiseerd ter ere van de presentatie van het prentenboek.
Hoe begrijp en help je het kind en de gedetineerde ouder in deze situatie? En waarom is herstelgericht werken belangrijk voor ouder en kind? Dat staat in het programma centraal. Inloop vanaf 14:30 uur, programma van 15:00 – 17:00 uur. 
Verder zijn er meerdere sprekers die betrokken zijn bij dit onderwerp:
Annelyn (Ervaringsdeskundige ‘Not My Crime’)
Angela Verhagen (Onderzoeker Avans Hogeschool)
Evert Kampert (Herstelconsulent Dienst Justitiële Inrichtingen)
Katinka Reijnders (Adviseur Detentie & Re-integratie DJI)

Bent u erbij? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. We zien u graag op 25 april!

Van harte welkom!