Wij zijn het Ichthus

Kennismaken

Heb jij plannen om naar het Ichthus College te gaan? Of twijfel je nog? Denk daar vooral rustig en goed over na. Zorg dat je een goed beeld hebt van de diverse scholen en maak alvast kennis. Dat kan bij ons op verschillende manieren.

Kennismaking: voor leerlingen van groep 8

Het Ichthus College werkt samen met een groot aantal christelijke basisscholen in Veenendaal en omgeving. Elk jaar in november houden we een kennismakingsbijeenkomst voor leerlingen van groep 8. Je volgt dan drie lessen. Dan weet je alvast een beetje hoe het eraan toe gaat op onze middelbare school.

Voorlichting: voor ouders

De Veenendaalse commissie voortgezet onderwijs nodigt je ouders van harte uit tot het bijwonen van de gezamenlijke voorlichtingsavond van de vier Veenendaalse scholen voor voortgezet onderwijs, te weten het Christelijk Lyceum Veenendaal, de CSV-Het Perron, het Rembrandt College en het Ichhtus College. Dit schooljaar presenteren alle scholen zich op dinsdag 12 november a.s. in conferentiecentrum De Basiliek te Veenendaal. 
Tijdens deze avond hebben je ouders de gelegenheid om kennis te maken met bovengenoemde scholen. De aanvangstijd is 19:00 uur. Elk half uur kunnen je ouders een van de scholen bezoeken of de algemene informatie over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs bijwonen. Aan je ouders de keus welke presentatie(s) zij willen bezoeken! Van harte welkom.

In het onderstaande overzicht staat het onderwijsaanbod per school.

 praktijkonderw.vmbo-bbvmbo-kbvmbo-tlhavovwo
Clv   xxx
Het Perronxxxx  
Ichthus College   xxx
Rembrandt College   xxx
 
Naast de presentaties is er ook gelegenheid om te spreken met leerlingen, docenten en mentoren van de betrokken scholen.  
Voor meer informatie over de scholen kun je samen met je ouders alvast een kijkje nemen op de websites van de scholen.

Het Perron                                     https://www.hetperron.nl
Rembrandt College                        https://www.rembrandt-college.nl
Christelijk Lyceum Veenendaal      http://www.clv.nl
Ichthus College                              https://ichthuscollege.nl     

Open Dag

Vrijdag 31 januari houden we een Open Dag voor jou en je ouders. Je bent van harte welkom! Vrijwel elk vak presenteert zich. Stel gerust je vragen aan onze docenten, het zorgteam, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad of maak kennis met de projecten van leerlingen, bijvoorbeeld in het kader van internationaal leren. De vakgroep bewegingsonderwijs pakt uit met een voorstelling én je kunt zelf aan de slag. Kortom: onze Open Dag biedt informatie én entertainment. Na afloop hebben jij en je ouders een compleet beeld van onze school.

Eind juni: maak kennis met je klasgenoten

Heb je je via je basisschool aangemeld voor onze school? Dan heten we je van harte welkom! Eind juni maak je alvast kennis met je klasgenoten. Je weet dus al voor de vakantie met wie je in de klas komt.

Begin schooljaar: introductieweek

Jouw eerste echte week op onze school begint gezellig: met sport- en spelactiviteiten samen met je nieuwe klasgenoten. Je leert op een leuke manier zowel je klasgenoten als de school beter kennen.

Enthousiast geworden over het Ichthus College? Lees meer over de aanmeldingsprocedure.