Werken bij

docent Engels 0,6 FTE

Ben je (studerend voor) docent Engels? Ben je in het bezit van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Reageer dan op deze vacature!

Functie:
Wij zijn op zoek naar een docent Engels voor vmbo-tl. Het betreft een vacature voor 15 lesuren per week. De indiensttreding kan in overleg bepaald worden, maar vindt uiterlijk plaats op 1 januari 2021. Voortzetting van het dienstverband met ingang van 1 augustus 2021 behoort tot de mogelijkheden.

Functie-eisen:
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

  • in het bezit is van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor Engels of bezig is met het afronden van de lerarenopleiding;
  • beschikt over voldoende competenties, waaronder goed klassenmanagement, samenwerken in teamverband en het hanteren van verschillende didactische werkvormen;
  • bereid is zich blijvend te ontwikkelen;
  • bereid is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs op onze school in het algemeen en de sectie Engels in het bijzonder.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.

Inschaling:
Inschaling van de functie vindt plaats in schaal LB conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs. 
 
Meer informatie:         
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer S. van Groningen directeur vmbo, telefoonnummer: (0318) 543210.
 
Sollicitatie:
Wij nodigen je uit om te solliciteren door dit sollicitatieformulier in te vullen. Dit kan tot vrijdag 23 oktober 2020*. Je kunt jouw sollicitatie richten aan de voorzitter van het college van bestuur, de heer ing. J.J. van Dam.

*Deze vacature blijft van kracht tot er een benoeming heeft plaats gevonden.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.