Onderwijs

31
augustus

Nieuw: open leercentrum

Het onderwijs verandert en het Ichthus College wil daarin mee bewegen

Ichthus College opent een nieuw open leercentrum

Dinsdagmiddag 28 augustus opende de wethouder van onderwijs, de heer Verloop, samen met enkele leerlingen het nieuwe open leercentrum op het Ichthus College.

Er bestond binnen de school al langere tijd de behoefte studieplekken te maken waar leerlingen, individueel of in groepen, hun tijd ook buiten het lesrooster op een nuttige wijze kunnen besteden. Een plaats waar ze zich welkom voelen en waar ze graag zijn. Het onderwijs verandert en het Ichthus College wil daarin mee bewegen.

Een onderzoek onder docenten, leerlingen en ouders bevestigde de behoeften en zorgde voor een vastere vorm in de plannen.

Eén en ander heeft geleid tot een multifunctionele studieruimte waarin de leerlingen volop de gelegenheid krijgen om individueel of samen te leren.