Onderwijs

Vmbo-tl

Brandweerman, politieagent of een beroemde zangeres … als je jong bent, heb je de meest fantastische dromen over wat je wilt worden. Pas later ontdek je welke talenten jij hebt en welke beroepen er allemaal zijn. Op het vmbo-tl (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg) van het Ichthus College begeleiden we je in die zoektocht. De vmbo-tl-brugklas is voor leerlingen die op de basisschool goed kunnen meekomen met taal en rekenen en zich dus thuis voelen in een theoretische leeromgeving.

Tijdlijn vmbo tl onderwijs

Klas 1: wie ben je, wat kun je, wat wil je?

Op het Ichthus College bereiden we je voor op een middelbare beroepsopleiding. Al vanaf klas 1 leer je te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je krijgt informatie over de drie profielen: economie, techniek en zorg en welzijn. Ook in de lessen zorgen we ervoor dat je een duidelijk beeld krijgt van beroepen en beroepssituaties. We hebben zowel een vmbo-tl-brugklas als een gecombineerde vmbo-tl/havo-brugklas; voor kinderen die misschien toch naar de havo kunnen. 

 

Klas 2 : kiezen uit vier profielen vmbo-tl (sectoren)

De ontdekkingstocht gaat door in klas 2. Met als doel dat je aan het eind van klas 2 de juiste profielkeuze maakt. Je gaat kiezen uit een van deze vier sectoren:

  • Economie
  • Zorg en welzijn
  • Techniek
  • Landbouw

‘In klas 2 volg je met je klas alle vakken zoals Nederlands, Engels en gym. Daarnaast is er voor alle leerlingen het vak loopbaanleren. Daar maak je kennis met de profielen economie, zorg&welzijn, techniek en landbouw. Halverwege klas 2 kun je een goede keuze met welk profiel je verder wilt in klas 3 en 4.

Klas 3: beroepsgerichte lessen

In klas 3 krijg je de lessen die bij je profiel passen en waar je in verder wilt. Ook loop je in klas 3 een week stage. Je krijgt dan een stageboek met opdrachten. Het mooist is natuurlijk als je stage volgt in de richting die jij op wilt, zodat je alvast wat werkervaring opdoet. De stage bestaat uit 4 dagen werken en 1 dag werken aan een presentatie over je stage. Deze presentatie houd je voor de klas. Let wel: deze stage staat los van de maatschappelijke stage, die leerlingen in klas 3 ook volgen.

Klas 4: het examenjaar

Alle leerlingen van het vmbo-tl doen examen in 6 vakken. Een spannende tijd, waarin we je graag zorgvuldig begeleiden. Met je diploma kun je naar  de hoogste niveaus van het middelbare beroepsonderwijs (mbo), maar je kunt misschien ook doorstromen naar de havo.

Van vmbo-t klas 4 naar 4-havo

Ben je geslaagd voor vmbo-tl en stroom je graag door naar de havo? Dan krijg je te maken met een toelatingscommissie. Deze commissie bekijkt jouw resultaten en vraagt jouw docenten om advies. We doen dit heel zorgvuldig, want we willen voorkomen dat de havo toch te hoog gegrepen voor je is. De toelatingscommissie beslist uiteindelijk over de definitieve toelating. We bereiden je graag zo goed mogelijk voor op de overstap naar de havo. Dit betekent dat je bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde al verdieping krijgt aangereikt. Dit vergemakkelijkt de overstap naar de havo.

Internationaal leren (Global Citizen)

Het Ichthus College is een Global Citizen school. Global Citizen is een internationale leerroute voor scholen in het voortgezet onderwijs. Wat dit in de praktijk inhoudt? Dat we binnen de gewone lessen meer dan gemiddeld aandacht besteden aan Europa en aan de wereld. Ook als vmbo-tl-leerling krijg je hiermee te maken.

Lees meer over internationaal leren

Expeditie

In vmbo-2 en vwo-5 gaan twee groepen leerlingen op expeditie. Zij bereiden in teamverband een reis voor naar een land binnen of buiten Europa. Het doel van deze reis is tweeledig: bewustwording en (waar mogelijk) concrete hulp bieden aan de plaatselijke bevolking.

Bij de expeditie gaat het vooral om het zelf dragen van verantwoordelijkheid. De leerlingen kiezen zo veel mogelijk zelf hun bestemming. In de periode tussen die keuze en de reis organiseren zij allerlei activiteiten om de reis te bekostigen en om hulp te bieden. Tijdens die tijd verdiepen zij zich ook in hun bestemming en de rol die zij daar kunnen spelen. Na terugkeer sluiten zij door een presentatie aan ouders en betrokkenen hun expeditie af. Gedurende het hele traject worden ze ondersteund door coaches en een professionele organisatie als Woord en Daad of Kom over en Help.

Extra maatwerkprogramma: businessclass

Wil je later je eigen bedrijf beginnen? Daar kun je op onze school al mee beginnen! Want als je hebt gekozen voor de sector economie, kun je misschien meedoen aan de Businessclass.

Lees meer over de businessclass