Onderwijs

Maatwerkprogramma's

Gaat het leren je gemakkelijk af? Ben je nieuwsgierig en wil je graag meer leren? Dat kan op het Ichthus College. We bieden speciale maatwerkprogramma’s voor leerlingen van vmbo-tl, havo en vwo. Daarmee dagen we je uit je talenten te gebruiken en jezelf te presteren. Dit helpt om een passende keuze te maken voor het beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

Businessclass (vmbo-tl)

Zit jij op het vmbo-tl? In klas 3 kun je kiezen voor de Businessclass. Tijdens deze lessen krijg je economie-opdrachten die zijn gericht op ondernemerschap. Je bezoekt bedrijven en er komen gastsprekers op school.

Abridged Business (havo)

Wil je later graag het bedrijfsleven in of misschien zelf ondernemer worden? Dan kun je vanaf klas 4 deelnemen aan het Abridged Business. Je doet deze extra opleiding naast je reguliere lesprogramma. Je ontwikkelt ondernemersvaardigheden en leert meer over marketing en boekhouden. Je leert hoe bedrijven functioneren en hoe je een ondernemersplan schrijft. Kortom: je krijgt de kans een kijkje te nemen in de keuken van een commerciële organisatie.

Abridged Science (havo)

Volg je op de havo vanaf klas 4 de richting natuur en gezondheid of natuur en techniek? En zoek je meer uitdaging? Informeer naar het Abridged Science. Je gaat aan de slag met allerlei science-vraagstukken: van medisch tot technisch. Er is ook aandacht voor vaardigheden, zoals voor werken in het laboratorium.

Abridged Culture (havo)

Volg je op de havo vanaf klas 4 de studierichting cultuur en maatschappij? En wil je graag meer ontdekken en jezelf ontwikkelen? Schrijf je dan in voor het Abridged Culture. Samen met andere gedreven leerlingen ga je aan de slag met vraagstukken op het gebied van Kunst en Cultuur, Communicatie en Design, en Maatschappij. De lessen zijn onderverdeeld in modules van 6 weken.

Masterclass (vwo)

Leerlingen die uitzonderlijk goed presteerden op de basisschool, kunnen naar een speciale brugklas: masterclass klas 1.  Je komt in aanraking met onderwerpen uit natuurkunde, wiskunde en biologie én uit de kunst en klassieke talen. Zo ontdek je wat jij interessant vindt. Om deze modules te kunnen volgen, krijg je van sommige vakken uit het reguliere programma minder lesuren. In deze brugklas helpen we je ook met studievaardigheden (onthouden, samenvatten, presenteren) en met het leren omgaan met huiswerk.  Leerlingen uit de masterclass klas 1 vervolgen het masterclasstraject met gymnasium en bèta-modules in klas 2 en 3.

Extra taalcertificaat: Anglia, Goethe en DELF

Wil je graag een extra taalcertificaat halen? Dat kan op het Ichthus College. Kies uit Engels (Anglia), Duits (Goethe) en Frans (DELF). Na afloop ontvang je een wereldwijd erkend certificaat. Gunstig voor je verdere loopbaan.

Anglia Certificaat

We bereiden je voor op het afleggen van een Anglia examen op een niveau dat past bij jouw kennis en vaardigheden. Er zijn verschillende niveaus waarin je examen kunt doen: van Preliminary (A1) tot Masters (C2), dit is van beginner tot native speaker. Deze certificaten zijn internationaal erkend en bieden een goede academische en praktijkgerichte kwalificatie. Elk examen bestaat uit 3 onderdelen, een schrijftoets, een luistertoets en een leesonderdeel. Een Anglia-diploma heeft geen bepaalde geldigheidsduur en verloopt dus nooit.

Certificaat DELF

DELF staat voor: Diplôme d'Etudes en Langue Française. Met het DELF-diploma op zak, heb je aantoonbaar bovengemiddelde kennis van de Franse taal. Het is een internationaal bekend en erkend diploma. Deze officiële Franse taalexamens worden overal ter wereld afgenomen. Vóór het examen krijg je zes weken lang extra lessen spreekvaardigheid. In de havo 3 of vwo 3 kunnen leerlingen zich aanmelden or het DELF A2-examen. In havo 5 of vwo 6 kun je examen doen voor B1 of B2. Het examen vindt jaarlijks plaats in maart en in juni.

Certificaat Goethe

Het Goethe-certificaat is wereldwijd bekend en erkend. Het toont aan op welk niveau jij de Duitse taal beheerst. Het certificaat is op allerlei niveaus te behalen: van A1 (het eenvoudigste niveau) tot C2 (het niveau van een ‘native speaker’). Je wordt getoetst op alle taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Zit jij in havo-5? Dan kun je kiezen uit de taalniveaus B1 en B2. Leerlingen van Leerlingen van vwo 6 kunnen niveau C1 volgen. Als je dat wilt, kun je al in vwo- het B2-niveau halen. Je oefent in de les én er is extra materiaal beschikbaar.

Voor kosten van de certificaten verwijzen wij u naar de schoolkostentabel in de schoolgids.