Extra

 

Sociale media en telefoongebruik:
wat komt er op ons af en hoe gaan we verder?


Geachte ouders en verzorgers,

Op 14 februari jl. hebben wij met een grote groep ouders, personeelsleden en enkele leerlingen een boeiende avond gehad rondom de vraag: ‘Sociale media en telefoongebruik, wat komt er op ons af en hoe gaan we verder?’ De heer Steef de Bruijn heeft ons meegenomen in de ontwikkelingen die gaande zijn. Het besef dat we als ouders en school een taak hebben in de media-opvoeding van uw kinderen en onze leerlingen is op deze avond nogmaals bevestigd.

Zoals al aangekondigd is er op dinsdagavond 14 maart a.s. een tweede avond over dit onderwerp. Op deze avond willen we als ouders en school actief in groepen met elkaar in gesprek gaan. We hopen op deze manier ook input te ontvangen voor ons beleid op het gebied van media en telefoongebruik.

Datum:    D.V. dinsdagavond 14 maart a.s.
Tijd:         19:30 – 22:00 uur
Plaats:     Ichthus College, Vondellaan 4 in Veenendaal (aula A)

Van harte welkom om deze tweede thema-avond bij te wonen! In verband met de catering stellen wij het op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via: https://forms.gle/j2VuWqT276zPHw8v7

Uw aanmelding zien wij tegemoet!