Wij zijn het Ichthus

Inschrijven

Zie je het Ichthus College helemaal zitten? Dat vinden we natuurlijk mooi om te horen. Maar we vernemen nog wel graag wat jouw basisschool ervan vindt. Want je eigen leerkrachten kennen jou het beste.

Plaatsingswijzer en eindtoets

Bij twijfel kan jouw leerkracht van groep 8 gebruikmaken van de plaatsingswijzer; een handig hulpmiddel dat is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit het basisonderwijs en de middelbare scholen in Veenendaal. De basisschool geeft dus alvast een advies nog voordat de eindtoets plaatsvindt. Je krijgt de eindtoets in april. De uitslag daarvan is in mei bekend. Pas daarna wordt definitief bekend waar je naartoe gaat: vmbo, havo of vwo.

De aanmeldingsprocedure

Het aanmelden gaat als volgt:

  1. Je ouders krijgen het aanmeldformulier van de basisschool (Niet gekregen? Vraag het formulier dan even op bij de leerlingadministratie van het Ichthus College of download het hier);
  2. Je ouders vullen het formulier in en sturen het terug naar de basisschool;
  3. De basisschool verstuurt het formulier naar het Ichthus College, inclusief een onderwijskundig rapport en een testrapport (zoals de uitslag van de eindtoets).
  4. Je krijgt thuis een brief dat je bent aangenomen op het Ichthus College.
  5. Heb je extra zorg of begeleiding nodig? Dan kunnen je ouders contact met ons opnemen voor een gesprek met onze zorgcoƶrdinator of met de brugklascoordinator. Samen bespreken ze de mogelijke toelating op onze school.

Van een andere school voor voortgezet onderwijs naar het Ichthus?

Zit je nu nog op een andere middelbare school, maar stap je graag over naar het Ichthus College? Neem daarover zelf contact op met onze school. Jij en je ouders krijgen dan een gesprek met de betrokken leerjaarcoƶrdinator. Je hoort meer over de mogelijkheden en de procedure.