Werken bij

Medewerker ICT 0,8 FTE

Heb jij zin om te werken in een dynamische organisatie met een prettige werksfeer en ben je van alle markten thuis m.b.t. werkplekbeheer? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie:
De medewerker ICT begeleidt en ondersteunt gebruikers (medewerkers en leerlingen) van geautomatiseerde systemen en verricht voornamelijk eerstelijns werkzaamheden en ondersteunt de systeem- en netwerkbeheerder in de uitvoering van zijn taken. Je helpt mee om de uitvoering van ICT-projecten succesvol te laten verlopen.
Je werkt in een hecht en klein professioneel team bestaande uit een hoofd ICT, een senior medewerker ICT en een medewerker ICT.

Functie-eisen:
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

  • Een opleiding op minimaal MBO niveau 3 heeft afgerond;
  • Beschikt over o.a. de volgende competenties: leervermogen, vakkennis, klantgerichtheid, samenwerken, pro activiteit;
  • Beschikt over bewezen kennis van Office 365, Windows 10 clientomgeving;
  • Vaardigheid en ervaring heeft in het installeren en beheren van soft- en hardware;
  • Kennis heeft van veel gebruikte ICT-toepassingen in het onderwijs zoals digiborden, printers etc.;
  • De Engelse taal beheerst.

Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.

Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een tijdelijke benoeming voor de periode van één jaar welke mogelijk verlengd kan worden. De functie wordt ingeschaald op basis van FUWA-salarisschaal 6 (conform cao-vo). Naast de cao-vo kennen wij een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden waaronder een fitnessregeling, een fiets- en pc-plan. Bij indiensttreding doorloop je een inwerkprogramma, krijg je een begeleidingstraject aangeboden en is er ruimte voor scholing en ontwikkeling.

De werktijden en -dagen worden in overleg ingepland (de maandag en de vrijdag zijn de vaste werkdagen), waarbij ook rekening gehouden wordt met ICT-projecten, vakantieperiodes en vervanging binnen de dienst ICT.

Meer informatie:        
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer M. Milic, hoofd ICT, telefoonnummer: (0318) 543210. Je kunt de functiebeschrijving en het competentieprofiel opvragen bij de dienst P&O via het e-mailadres: [email protected].
 
Sollicitatie:
Wij nodigen je uit om te solliciteren door dit sollicitatieformulier in te vullen. Dit kan uiterlijk tot en met dinsdag 24 augustus 2021. Richt je sollicitatie aan de voorzitter van het college van bestuur, de heer ing. J.J. van Dam.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.