Werken bij

Docent ITTL/informatica 0,36-0,48FTE

Zoek je een dynamische baan? Ligt je hart bij het vak ITTL/informatica? Kun je goed overweg met leerlingen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Functie:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een docent voor het geven van ITTL aan de derde klas van het vmbo. Tevens zal deze docent ook informatica gaan geven aan de vierde klas havo en/of vwo. Het betreft een vacature voor het verzorgen van ongeveer 9 tot 12 lesuren per week.

Solliciteren naar een combinatie van deze vacature en de vacature van docent natuurkunde behoort tot de mogelijkheden.

Functie-eisen:
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

  • een relevante onderwijsbevoegdheid heeft op het gebied van informatietechnologie of aanverwante vakgebieden dan wel de bereidheid om die te behalen;
  • veel affiniteit heeft met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van it en die weet om te zetten in de lespraktijk van de bovenbouw van het vmbo;
  • de creativiteit bezit om voor een belangrijk deel de eigen lessen vorm te geven;
  • deelneemt aan het landelijke netwerk van scholen die ITTL aanbieden;
  • ideeën heeft om binnen de kaders van het budget leermiddelen aan te schaffen;
  • over uitstekende pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;
  • coachende vaardigheden heeft om leerlingen te ondersteunen in zelfstandigheid en samenwerken;
  • innovatieve ideeën heeft t.a.v. de invulling van het vak.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.

Inschaling:
Inschaling van de functie vindt plaats in schaal LB conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs. 
  
Meer informatie:         
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer S. van Groningen, directeur vmbo, telefoonnummer: (0318) 543210.
 
Sollicitatie:
Wij nodigen je uit om te solliciteren door dit sollicitatieformulier in te vullen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 5 februari 2019. Je kunt jouw sollicitatie richten aan de voorzitter van het College van Bestuur, de heer ing. J.J. van Dam.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.