Praktische informatie

Facilitair

Duurzaamheid

We besteden op allerlei manieren aandacht aan het milieu. Met voorzieningen, in lessen en met deelname aan bijzondere initiatieven.

Als mensen en als christenen hebben wij de opdracht om zuinig te zijn op Gods schepping. Op school besteden we op diverse aandacht aan het milieu. Vanuit het inkoopbeleid besteden we ook aandacht aan dit onderwerp en zie je dit terug in selectie- en gunningscriteria bij aanbestedingen. Een voorbeeld is dat de in te zetten bussen bij excursies en buitenland reizen, rijden op de schone Euro 6 motoren.

Via Verus kopen wij collectief groen gas en groene stroom in. Deze energie komt uit onuitputtelijke bronnen (wind en zon). Daarmee dragen we ons steentje bij aan het tegengaan van de vervuilende CO2-uitstoot. De groencertificaten tonen aan dat de stroom die wij verbruiken ook echt afkomstig is van alternatieve bronnen.

Oplaadpunt elektrische fietsen

Kom je met de elektrische fiets naar school? Dan ben je niet de enige. Steeds meer leerlingen kiezen voor een e-bike. Maar dan moet je de batterij wel kunnen opladen. Dat kan! Op school is voor leerlingen en medewerkers een E-bike oplaadpunt gerealiseerd in gebouw B.

Schoolcatering

Wij vinden het belangrijk onze school een omgeving is waar eten aantrekkelijk, lekker en gezond is. Dit draagt bij aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. Deze visie past binnen het beleid dat de school voert met betrekking tot de gezonde school.

Samen met onze schoolcateraar Markies Catering  werken we voortdurend aan een aantrekkelijke en gezonde schoolkantine. Dit maakt dat de geur van vers gebakken broodjes dagelijks veel leerlingen naar de schoolkantine trekt.

In 2017 willen we de zilveren schoolkantine  schaal behalen. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.

De Zilveren schoolkantine schaal

Om de zilveren schoolkantine schaal te bemachtigen, moet we voldoen aan diverse voorwaarden. Zo bieden we groente of fruit aan en bestaat minstens zestig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten.

Het kiezen van gezonde producten wordt gestimuleerd door een aantrekkelijke presentatie. Wij stimuleren het drinken van water door middel van een watertappunt in school waar leerlingen hun bidon kunnen vullen. Ook biedt de cateraar gratis water aan met een fruitsmaakje.

De school heeft deze aanpak in het voedingsbeleid verankerd. Je vindt het voedingsbeleid hier.