Onderwijs

28
juni

Themabijeenkomst

Op D.V. 12 oktober 2017 organiseren wij een avond rondom het thema "persoonsvorming bij jongeren".

Dit onderwerp staat momenteel in het onderwijs sterk in de belangstelling. Ook de overheid vraagt in toenemende mate aan het onderwijsveld aandacht te besteden aan dit thema in de lessen. Het Ichthus College maakt hier graag werk van en benadert deze oproep van de overheid als een kans om ons christelijk onderwijs verder te versterken ten nutte van onze leerlingen! Hoewel er op onze school al volop aandacht wordt besteed aan het aspect persoonsvorming, is er onder collega’s een proces van verdere bezinning en doordenking op dit thema gaande.

In de wetenschap dat persoonsvorming niet alleen op school plaatsvindt, nodigen wij onze achterban uit om op deze avond met ons verder te denken over dit thema. Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken? Dat alles met het doel onze leerlingen maximaal toe te rusten om “straks” als waardevolle christenburgers hun plaats in onze maatschappij in te nemen.

Wij nodigen voor deze avond daarom uit: ouders van onze leerlingen, kerkenraden van kerken uit ons voedingsgebied en schoolbesturen en directies van onze toeleverende basisscholen

Wij hebben de heer W. Büdgen, voormalig bestuurder van het Wartburg College in Rotterdam, bereid gevonden deze avond voor ons de hoofdlezing te verzorgen. De titel van zijn lezing is:

"Vormen in de diepte en in de breedte vanuit gezin en kerk"

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal het volledige programma voor de avond worden weergegeven. De avond begint om 19.30 uur en zal plaatsvinden in aula A van het Ichthus College.

U kunt u opgeven als u aanwezig wenst te zijn op deze avond via het aanmeldformulier of via e-mailadres secretariaat@ichthuscollege.nl

Bestuur, directie en medewerkers van het Ichthus College zien er naar uit om u op deze avond te ontmoeten.

J.J. van Dam

Voorzitter College van Bestuur