Onderwijs

28
augustus

Publicatie startrooster

Vandaag is het startrooster gepubliceerd op de Zermelo portal, Zermelo app en via het leerlingenportaal. Later deze week zal het gewijzigde weekrooster van volgende week gepubliceerd worden.

Het startrooster zal gelden tot en met vrijdag 13 september 2019. We streven ernaar om het revisierooster te laten starten op maandag 16 september 2019. 

In de periode dat het startrooster geldt, zal er niets gewijzigd worden aan de huidige stamklassen en clustergroepen. 

Heb je een verzoek tot wijziging? 

Dan dien je deze per mail op maandag 9 september of dinsdag 10 september 2019 voor 12:00 bij je leerjaarcoördinator ingediend te hebben. 

Verzoeken welke eerder of later dan bovengenoemde periode worden ingestuurd zullen helaas niet behandeld worden. 

Wanneer je verzoek gehonoreerd wordt dan zal dit verwerkt worden in het revisierooster dat in gaat vanaf maandag 16 september 2019. Tot en met vrijdag 13 september 2019 volg je je lessen dus in de stamklas en eventuele clustergroepen die op dit moment zichtbaar zijn in je rooster. 
We wensen je veel succes toe in het nieuwe schooljaar.

Hartelijke groet,

Afdeling roosterzaken Ichthus College