Onderwijs

21
juli

Toegankelijkheid ouder- en leerlingenportaal

Onze systemen worden voorbereid op het nieuwe schooljaar. Om deze reden zijn het ouderportaal en leerlingenportaal gedurende een groot deel van de vakantie niet toegankelijk.