Onderwijs

06
juli

Start nieuwe schooljaar

De school gaat weer beginnen

Dinsdag 28 augustus 2018
8.00                opening en introductie AG2 en AG3 (aula B)
8.30                opening en introductie H4 (aula A)
8.30                brugklasintroductiedag met mentor
8.30                opening en introductie M2 en M3 (aula B)
9.30                opening en introductie AG4 (aula A)
10.30              opening en introductie H2 en H3 (aula B)
10.30              opening en introductie AG5 (aula A)
19.00              opening M4 met ouders (aula B)
19.30              opening AG6 met ouders (aula A)
20.30              opening H5 met ouders (aula B)

15.30              opening leercentrum voor genodigden

M4, H5 en A6 hebben geen les deze dag.
Een uitnodiging voor de opening wordt gestuurd in de laatste week van de vakantie.

Vanaf woensdag 29 augustus beginnen de lessen

Voorlichtingsavonden voor ouders in de periode na de zomervakantie
05-09     voorlichtingsavond ouders H1
06-09     voorlichtingsavond ouders M1 / V1
11-09     voorlichtingsavond ouders H4 / AG4
20-09     ouderavond M2 / M3
25-09     ouderavond H2 / H3
27-09     ouderavond AG2 / AG3

Voor overige data verwijzen we naar de digitale jaaragenda op onze website.