Onderwijs

27
augustus

Publicatie startrooster

​Vandaag is het startrooster gepubliceerd op de Zermelo portal, Zermelo app en via het leerlingenportaal. Later deze week zal het gewijzigde weekrooster van volgende week gepubliceerd worden.

Het startrooster zal gelden tot en met vrijdag 18 september 2020. We streven ernaar om het revisierooster te laten starten op maandag 21 september 2020.

In de periode dat het startrooster geldt, zal er niets gewijzigd worden aan de huidige stamklassen en clustergroepen.

Heb je een verzoek tot wijziging?
Dan dien je deze per mail bij je leerjaarcoördinator in te dienen op donderdag 10 september 2020.

Verzoeken welke eerder of later dan bovengenoemde periode worden ingestuurd zullen helaas niet behandeld worden.

Wanneer je verzoek gehonoreerd wordt dan zal dit verwerkt worden in het revisierooster dat in gaat vanaf maandag 21 september 2020. Tot en met vrijdag 18 september 2020 volg je je lessen dus in de stamklas en eventuele clustergroepen die op dit moment zichtbaar zijn in je rooster.

 

Keuzewerktijd (KWT)
Dit jaar is het tweede jaar dat we op het Ichthus College werken met keuzewerktijd(KWT). Het woord zegt het al. Werktijd waarvoor gekozen kan worden. Door jouzelf of door de docent. KWT uren zijn uren die bedoeld zijn om iets extra’s te bieden. Het kan zijn dat je extra les nodig hebt omdat je aan de gewone lessen niet voldoende hebt, het kan ook zijn dat je zelf iets extra’s wil.   

Vergeleken met vorig jaar is er in de organisatie veel veranderd. Het werkt nu als volgt:

Wanneer?
KWT wordt iedere week aangeboden op een vast moment: Donderdag het 8e en 9e uur zijn de KWT momenten die iedere week terugkomen. Wanneer het eerste KWT-moment van dit jaar is hoor je nog.

 

Is het verplicht of vrijwillig?

Er zijn 2 mogelijkheden:

Je schrijft je zelf vrijwillig in voor een KWT uur. Als je ingeschreven bent wordt je ook verwacht.
Je neemt verplicht deel aan een KWT uur. Als dat zo is hoor je het van je docent.

Wat kan ik kiezen en hoe schrijf ik me in?
Er is een keuzekaart waar het aanbod op staat. Op deze kaart kun je dus zien bij welke vakken je een KWT uur kunt kiezen. De kaart kun je terugvinden via een link op Zermelo portal of Zermelo Webapp onder het kopje “Mededelingen”. Je moet je voor ieder KWT-moment weer apart inschrijven.

 

Wat hierboven staat is een korte samenvatting hoe KWT werkt. Binnenkort krijg je nog wat uitgebreidere informatie en uitleg hierover


We wensen je veel succes toe in het nieuwe schooljaar.


Hartelijke groet,

Afdeling roosterzaken Ichthus College