Onderwijs

06
december

Energielabel A voor het Ichthus College

Het Ichthus College maakt werk van duurzaamheid!

Al jarenlang maakt het Ichthus College werk van duurzaamheid. Veel quick-wins zijn uitgevoerd maar ook een aantal projecten met grotere impact zoals het plaatsen van kozijnen met isolerende beglazing, de LED verlichting in de verkeersruimtes en de nieuwe luchtbehandelingskasten.

Vanuit de Erkende Maatregelenlijst Informatieplicht energiebesparing dat nog een aantal relatief kleine activiteiten moeten worden uitgevoerd. Deze activiteiten worden in 2020 uitgevoerd. 
De komende jaren willen we actief aandacht blijven geven aan het onderwerp ‘duurzaamheid’. 
In het kader van het Klimaatakkoord 2019, het Energieakkoord 2020 / de informatieplicht / de investeringsagenda van de Rijksoverheid en het Programma energieneutraal Veenendaal maakt ook onze school plannen voor de toekomst.
Een goede basis voor het maken van een plan is een energiescan van het gebouw die inmiddels is uitgevoerd. We zijn blij te kunnen melden dat wij voor ons gebouw label A hebben behaald. Zeker voor het bouwdeel uit 1990 is dat een mooie prestatie waar we trots op zijn.

Het behalen van energielabel A betekent niet dat er niets meer te verbeteren valt. Dit onderwerp is daarom opgenomen in het schoolplan voor de komende vier jaren.
Om te komen tot de juiste plannen maakt de school o.a. gebruik van de diensten van de Energiemanager van de gemeente Veenendaal.