Onderwijs

Internationaal leren

De wereld wordt steeds internationaler. Wij vinden het belangrijk dat jij goed wordt voorbereid op de toekomst. Die toekomst speelt zich steeds minder af in eigen land, maar steeds meer in de wereld om ons heen. Daarom is het Ichthus College sinds begin 2016 een erkende Global Citizen school. Wat dat voor jou betekent? Dat je al tijdens je schoolperiode leert om over de Nederlandse grenzen te kijken, te communiceren en samen te werken.

Global Citizen: drie doelstellingen

Dit internationaliseringsprogramma heeft drie doelstellingen:

  • Beter taalonderwijs: je kunt bij ons extra taalcertificaten halen voor Engels, Duits en Frans.
  • Europese integratie in het onderwijs: kennis van Europa en van alles wat met Europa te maken heeft.
  • Contacten met leerlingen uit andere landen of met jongeren van kerken uit andere landen.

Contact via de pc

Al vanaf de brugklas besteden we in de lessen regelmatig aandacht aan internationale onderwerpen. Vaak gebeurt dit in de vorm van een project. Denk aan contact (via e-mail, Skype of video conference) met leeftijdsgenoten uit het buitenland, waarbij je samen werkt aan een project. Voor internationale contacten hoef je niet per se ver weg. Ook binnen Nederland leggen we contacten met buitenlandse mensen.

Uitwisselingen

Digitaal contact is leuk, maar het allerleukst is het natuurlijk om jongeren in het buitenland ook echt te ontmoeten. Dat gebeurt in de derde klas. Jij gaat dan naar een school in het buitenland, terwijl de leerlingen van die school een bezoek brengen aan onze school. Je trekt een aantal dagen intensief op met buitenlandse leerlingen. Samen werk je aan een opdracht. Ook is er tijd voor gezelligheid en ontspanning. Tijdens je verblijf in het buitenland slaap je bij de buitenlandse leerlingen thuis. Deze leerlingen komen ook naar jou toe!

In de bovenbouw

In de bovenbouw kun je nog meer ervaring opdoen met contacten in het buitenland. Zelfs een stage lopen in het buitenland is mogelijk. Trouwens, je kunt ook je profielwerkstuk op een internationale manier invullen.

Diploma met Global Citizen-certificaat

Alle internationale activiteiten worden vastgelegd in een portfolio. Op basis van dit portfolio bepaalt de school of je recht hebt op het Global Citizen-certificaat. Dit certificaat toont aan dat jij tijdens je hele schoolperiode aandacht hebt besteed aan internationaal leren. Dat is een meerwaarde, bijvoorbeeld als je in het buitenland wilt wilt studeren of stagelopen. Of als je later wilt werken bij een internationaal bedrijf.

Extra taalcertificaat: Anglia, Goethe en DELF

Wil je graag een extra taalcertificaat halen? Dat kan op het Ichthus College. Kies uit Engels (Anglia), Duits (Goethe) en Frans (DELF). Na afloop ontvang je een wereldwijd erkend certificaat. Gunstig voor je verdere loopbaan.

Anglia Certificaat

We bereiden je voor op het afleggen van een Anglia examen op een niveau dat past bij jouw kennis en vaardigheden. Er zijn verschillende niveaus waarin je examen kunt doen: van Preliminary (A1) tot Masters (C2), dit is van beginner tot native speaker. Deze certificaten zijn internationaal erkend en bieden een goede academische en praktijkgerichte kwalificatie. Elk examen bestaat uit 3 onderdelen, een schrijftoets, een luistertoets en een leesonderdeel. Een Anglia-diploma heeft geen bepaalde geldigheidsduur en verloopt dus nooit.

Certificaat DELF

DELF staat voor: Diplôme d'Etudes en Langue Française. Met het DELF-diploma op zak, heb je aantoonbaar bovengemiddelde kennis van de Franse taal. Het is een internationaal bekend en erkend diploma. Deze officiële Franse taalexamens worden overal ter wereld afgenomen. Vóór het examen krijg je zes weken lang extra lessen spreekvaardigheid. In de havo 3 of vwo 3 kunnen leerlingen zich aanmelden or het DELF A2-examen. In havo 5 of vwo 6 kun je examen doen voor B1 of B2. Het examen vindt jaarlijks plaats in maart en in juni.

Certificaat Goethe

Het Goethe-certificaat is wereldwijd bekend en erkend. Het toont aan op welk niveau jij de Duitse taal beheerst. Het certificaat is op allerlei niveaus te behalen: van A1 (het eenvoudigste niveau) tot C2 (het niveau van een ‘native speaker’). Je wordt getoetst op alle taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Zit jij in havo-5? Dan kun je kiezen uit de taalniveaus B1 en B2. Leerlingen van Leerlingen van vwo 6 kunnen niveau C1 volgen. Als je dat wilt, kun je al in vwo- het B2-niveau halen. Je oefent in de les én er is extra materiaal beschikbaar.

Voor kosten van de certificaten verwijzen wij u naar de schoolkostentabel in de schoolgids.

Europe, here we come!