Onderwijs

Buitenschoolse activiteiten

De reguliere lessen vormen de basis van het onderwijs op het Ichthus College. Maar ook buiten deze lesuren om, ondernemen we allerlei leuke en leerzame activiteiten. Sommige daarvan zijn verplicht.

Excursies

Als leerling van onze school ga je elk schooljaar een aantal keren op excursie. De inhoud van deze excursies hangt af van het vak en van je profiel. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan het Rijksmuseum (kunst en cultuur), een uitstapje naar de Duitse stad Trier (klassiek gymnasium) of een bedrijfsbezoek (businessclass vmbo-tl).

Buitenlandse reizen

Zit je in de derde klas? Dan kun je een buitenlandse reis maken; voor veel leerlingen hét hoogtepunt op school. We organiseren zo’n reis in het kader van het internationaal leren. De reizen zijn gericht op kennismaking met de cultuur van het land. Samen met een school in dat land ontwikkelen we een programma. Belangrijk daarbij is het contact met buitenlandse leerlingen. Leerlingen van gymnasium-4 ondernemen een meerdaagse reis naar Griekenland. Deze reis is verplicht voor leerlingen die Grieks en/of Latijn volgen, omdat zij tijdens die reis een aantal examenopdrachten uitvoeren of afronden.

Winterdag: lekker sporten

Het is een traditie: onze winteractiviteitendag voor alle leerlingen van het Ichthus College. Aan jou de keuze: schaatsen, zwemmen of skiën (in Landgraaf óf in het Sauerland).

Bijzondere projecten

Gedurende het schooljaar werk je samen met andere leerlingen aan een bepaald project. Je krijgt dan geen lessen, maar je volgt een specifiek programma rondom het thema. Leuk en leerzaam!

Maatschappelijke stage

Wij vinden het belangrijk dat jongeren kennismaken met andere groepen en organisaties in de samenleving. Daarom is er de maatschappelijke stage, voor leerlingen in de onderbouw. We dagen je uit om je in te zetten voor jouw leefomgeving of voor anderen. Bij een maatschappelijke organisaties of project in bijvoorbeeld zorg, welzijn, sport, cultuur of natuur.

Ieper en Schiermonnikoog

Zit je in vwo 5? Dan kun je bij twee vakken het profielwerkstuk afronden op een locatie buitenschool: Ieper of Schiermonnikoog. Je kunt je hiervoor aanmelden.

Gala

Jaarlijks organiseert de school na het examen een gala voor de leerlingen van de eindexamenklassen. Je kunt je hiervoor inschrijven. De kosten verschillen per afdeling.